PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

16/10/2015 - Lượt xem: 28870

 DANH SÁCH CÁN BỘ - NHÂN VIÊN

  Họ tên Chức vụ
1 Nguyễn Thanh Sơn Trưởng phòng
2 Trần Thị Thu Hằng Phó Trưởng phòng
3 Hoàng Thị Cúc  
4 Nguyễn Thị Hồng Nhung  

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

Tham mưu, tổng hợp và đề xuất ý kiến giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý về công tác tổ chức, cán bộ, hành chính tổng hợp, thi đua, bảo vệ nội bộ, chế độ chính sách đối với công chức, viên chức và triển khai thực hiện các hoạt động sau:

 • Công tác hành chính, thi đua:
 1. Chủ trì trong việc xây dựng kế hoạch và quản lý công tác hành chính, văn phòng;
 2. Tổ chức, quản lý công tác văn thư, lưu trữ và bảo mật công văn giấy tờ theo quy định;
 3. Tổ chức quản lý, lưu trữ các loại tư liệu của trường sau khi đã sử dụng xong ở cấp đơn vị hoặc cấp trường (kể cả các loại tài liệu thuộc về dự án theo giai đoạn, các văn bản đấu thầu,... dưới dạng kho lưu trữ );
 4. Tiếp nhận và phát hành các loại công văn đi và đến, các văn bản nội bộ; các bưu phẩm, thư cho cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên;
 5. Dự thảo, đánh máy, nhân bản các văn bản, chỉ thị, thông báo, quyết định, kế hoạch chung của Hiệu trưởng;
 6. Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường và giải quyết các loại giấy tờ khác được Hiệu trưởng ủy nhiệm;
 7. Làm giấy chứng nhận, thẻ cán bộ, viên chức;
 8. Phụ trách công tác lễ tân, đưa đón, tiếp khách đến làm việc với nhà trường;
 9. Quản lý, điều động và sử dụng các loại ô tô theo quy định của nhà trường;
 10. Tham gia giải quyết các công việc đối nội và đối ngoại của nhà trường;
 11. Chăm lo điều kiện làm việc và phục vụ các đồng chí lãnh đạo nhà trường;
 12. Phục vụ, trang trí các hội nghị, hội thảo, lễ hội;
 13. Xây dựng lịch công tác tuần, tháng, quý, năm;
 14. Chủ trì công tác xây dựng các Báo cáo thống kê, sơ kết, tổng kết thi đua của trường;
 15. Quản lý phòng họp;
 16. Thực hiện các công việc phục vụ thuộc lĩnh vực văn phòng;
 17. Chủ trì công tác thi đua, khen thưởng. Xây dựng và triển khai chiến lược thi đua – khen thưởng trong nhà trường;
 18. Phối hợp với phòng Tài chính – kế toán đề xuất chi tăng thu nhập và các khoản chi khác đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên.
 • Công tác Tổ chức nhân sự:
 1. Soạn thảo và trình Ban giám hiệu phê chuẩn các loại văn bản liên quan đến việc tổ chức, quản lý, thực hiện các hoạt động của công chức, viên chức như: Biên chế bộ máy, thành lập các đơn vị, thành lập các hội đồng, tiếp nhận, thuyên chuyển, tăng lương, chi hệ số, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo bồi dưỡng, nội quy, quy chế nội bộ, điều động công chức, viên chức đi công tác, đi hướng dẫn thực tập, đi sản xuất kết hợp;
 2. Triển khai thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ;
 3. Xây dựng quy hoạch và kế hoạch phát triển đội ngũ công chức, viên chức của trường;
 4. Quản lý hồ sơ, nhân sự đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường;
 5. Quản lý việc thực hiện các chế độ, chính sách của cán bộ, giáo viên, nhân viên;
 6. Nghiên cứu, phổ biến chế độ chính sách cho công chức, viên chức;
 7. Quản lý công tác tổ chức, cán bộ, chuẩn bị và đề bạt cán bộ, phát hiện, bồi dưỡng và đào tạo cán bộ kế cận;
 8. Dự thảo trình Hiệu trưởng các quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong trường;
 9. Phối hợp với phòng Tài chính-Kế toán (TC-KT) thực hiện việc quản lý lao động, tiền lương và công tác bảo hiểm xã hội cho công chức, viên chức (phòng TC-HC chịu trách nhiệm làm thủ tục giấy tờ liên quan, phòng TC-KT thực hiện việc đóng tiền, chi trả ngân sách. Hai bên cùng phối hợp đối chiếu quyết toán theo quy định của cơ quan bảo hiểm);
 10. Tổng hợp, đề xuất việc tuyển dụng công chức, viên chức; công tác khen thưởng và kỷ luật ;
 11. Phối hợp với thanh tra, giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến công chức, viên chức trong trường;
 12. Xác định ngày công lao động, công ốm, công phép cho công chức, viên chức;
 13. Quản lý và làm thủ tục đăng ký quân nhân dự bị, nghĩa vụ quân sự của viên chức trong trường;
 14. Chủ trì xét duyệt và nghiệm thu các khối lượng hoạt động chuyên môn và nhiệm vụ khác của giảng viên (các phòng, khoa phối hợp);
 15. Phối hợp với các đơn vị trong trường giải quyết các công việc có liên quan và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công;
 • Công tác thông tin - tuyên truyền:
 1. Chỉ đạo, giám sát công tác thông tin tuyên truyền chung trong trường. Chuẩn bị nội dung, bố cục, thiết kế các văn bản tuyên truyền để chuyển cho phòng Quản trị- Thiết bị in ấn, lắp đặt;
 2. Quản lý âm ly, loa đài để tổ chức các sự kiện trong trường.
 3. Chủ trì xây dựng kỷ yếu, tài liệu giới thiệu về nhà trường;
 4. Cập nhật các thông tin chung về nhà trường lên Website;
 5. Theo dõi lịch tuần và viết bài đưa tin về tất cả các hoạt động của trường lên Website;
 6. Bảo quản, khai thác và thường xuyên cập nhật cho phòng Truyền thống, phòng lịch sử của trường.

 

 

 

Đăng bởi: Web Admin

 

Viện công nghệ quốc gia Nhật Bản
Trường cao đẳng Ube (UBE KOSEN)

 

 

Hoa khoi Ha Noi 2015

Thống kê

Hiện tại: 6

Ngày: 135

Tổng số: 3113286