PHÒNG ĐÀO TẠO

16/10/2015 - Lượt xem: 18617

DANH SÁCH CÁN BỘ - NHÂN VIÊN

 

STT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

1

 Nguyễn Thanh Sơn

Giảng viên 

Trưởng phòng

2

 Nguyễn Anh Cường

Giảng viên 

 

3

Đào Thị Lan

Giảng viên 

 

4

Lưu Thị Hà

Giảng viên 

 

5

ĐÌnh Tiến Cảnh

 Giáo Viên

 

 

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO

 • Công tác quản lý đào tạo:
 1. Xây dựng kế hoạch, dự báo chiến lược phát triển công tác đào tạo;
 2. Chủ trì trong việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng các lớp trong và ngoài trường;
 3. Xây dựng kế hoạch tiến độ đào tạo, thi học kỳ, thi tốt nghiệp hàng năm;
 4. Quản lý, kiểm tra giám sát việc thực hiện nội dung, chương trình, giáo trình giảng dạy của các khoa chuyên môn;
 5. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc tuyển sinh khoá mới. Phối hợp với phòng Công tác Học sinh – Sinh viên (HS-SV) phân chia lớp học sinh, sinh viên (phòng Công tác HS-SV);
 6. Soạn thảo và theo dõi tiến trình thực hiện các quyết định: Thành lập các lớp học theo tín chỉ, điều kiện HS-SV được học tiếp, được nghỉ học tạm thời, được tạm ngừng học hoặc bị buộc thôi học, học rút ngắn thời gian, học hai chương trình, tốt nghiệp, chuyển ngành, chuyển trường, bảo lưu kết quả học tập;
 7. Quản lý cấp phát hồ sơ, sổ sách, biểu mẫu và hướng dẫn các khoa, các giảng viên - giáo viên (GV) thực hiện việc ghi chép nghiệp vụ liên quan đến hoạt động đào tạo;
 8. Giám sát, theo dõi thực hiện quy chế giảng dạy, học tập, theo dõi thi và kiểm tra, học lại, thi lại;
 9. Quản lý kết quả học tập của học sinh, sinh viên. Quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ, cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp và kết quả học tập của học sinh, sinh viên tốt nghiệp theo đúng quy chế;
 10. Kiểm tra, đánh giá về việc sử dụng thiết bị, vật tư, phòng học chuyên môn trong công tác giảng dạy;
 11. Chuẩn bị nội dung các cuộc họp xét tốt nghiệp, xét điều kiện học tiếp;
 12. Tổ chức, quản lý chung về hoạt động giảng dạy của GV;
 13. Phối hợp với Ban Thanh tra – Đảm bảo chất lượng kiểm tra công tác giảng dạy của GV;
 14. Tổ chức bồi dưỡng GV, nâng cao năng lực sư phạm cho GV;
 15. Chủ trì trong việc tổ chức Hội thi GV dạy giỏi cấp trường, cấp Tỉnh và Thành phố;
 16. Phối hợp với phòng Tổ chức – Hành chính xây dựng chế độ giờ giảng đối với GV;
 17. Quản lý và thống kê giờ dạy của GV cơ hữu và thỉnh giảng;
 18. Dự thảo, trình duyệt các báo cáo sơ kết, tổng kết học kỳ, năm học, khóa học và các báo cáo biểu mẫu thống kê thuộc lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng;
 19. Tham gia quản lý học sinh, sinh viên trong giờ học; phối hợp với phòng Công tác HS-SV đánh giá việc học tập, rèn luyện của HS-SV;
 20. Lập kế hoạch xây dựng và quản lý Kế hoạch đào tạo, Chương trình môn học, giáo trình. Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai nghiên cứu, biên soạn, cập nhật, xây dựng tài liệu giảng dạy;
 21. Điều phối phân bổ phòng học, giảng đường (phòng Đào tạo là đơn vị chủ trì, phòng Quản trị - Thiết bị có trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin về số lượng phòng học, điều kiện cơ sở vật chất của các phòng học);
 22. Tổ chức và phối hợp với các khoa chuẩn bị hồ sơ để xin mở ngành, nghề mới;
 23. Chủ trì việc tổ chức khai giảng và bế giảng cho các khóa đào tạo;
 24. Chủ trì việc lập kế hoạch mua sắm vật tư, thiết bị, nguyên liệu, dụng cụ phục vụ đào tạo theo định mức trong học kỳ, năm học;
 25. Chủ trì trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực tập, thực tập tốt nghiệp kết hợp với lao động sản xuất cho HS-SV tại các doanh nghiệp; dự thảo hợp đồng và giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện hợp đồng thực tập (Phòng Đào tạo chủ trì cùng với phòng KHCN-Đối ngoại và các Khoa tổ chức thực hiện);
 26. Phối hợp với các Khoa tổ chức đào tạo ngắn hạn, đào tạo nâng bậc (Phòng Đào tạo chủ trì cùng với phòng KHCN và ĐN và Khoa tổ chức thực hiện);
 • Công tác tuyển sinh, giới thiệu việc làm và tư vấn du học:
 1. Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và đánh giá công tác tuyên truyền tuyển sinh hàng năm; Tham mưu cho Hiệu trưởng kế hoạch chiến lược, dài hạn trong công tác tuyển sinh;
 2. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi, xét tuyển vào trường; Thu tiền lệ phí thi, xét tuyển theo quy chế tuyển sinh;
 3. Tư vấn hướng nghiệp và tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho HS-SV đủ điều kiện tuyển sinh, tuyển dụng và du học;
 4. Phối hợp với các cở sở sản xuất tổ chức giới thiệu việc làm cho HS-SV; Theo dõi và điều tra việc làm của HS-SV sau khi tốt nghiệp ra trường;
 5. Phối hợp với các đối tác, tổ chức tư vấn du học cho HS-SV;
 6. Tham mưu cho Hiệu trưởng và thực hiện các biện pháp chăm sóc khách hành với các đối tác trong tuyển sinh, việc làm và du học;
 • Công tác khảo thí:
 1. Xây dựng kế hoạch về công tác khảo thí trong toàn trường theo năm học;
 2. Đề xuất với Hiệu trưởng các biện pháp để thực hiện nghiêm túc các quy chế của Bộ giáo dục về đào tạo về công tác thi và kiểm tra;
 3. Xây dựng kế hoạch chiến lược đổi mới công tác thi và kiểm tra góp phần nhằm nâng cao chất lượng giáo dục;
 4. Phối hợp với các khoa trong việc in ấn và phát hành đề thi học kỳ, kết thúc môn, tốt nghiệp;
 5. Quản lý ngân hàng đề thi, chỉ đạo cập nhật ngân hàng đề thi, đáp án;
 6. Cung cấp đề thi, kiểm tra cho các khoa;
 7. Tham mưu đề xuất với Hiệu trưởng ban hành các quy định cụ thể về công tác thi và kiểm tra.

Đăng bởi: edu.vn pci

Viện công nghệ quốc gia Nhật Bản
Trường cao đẳng Ube (UBE KOSEN)

 

 

Hoa khoi Ha Noi 2015

Thống kê

Hiện tại: 2

Ngày: 303

Tổng số: 2922426