PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ĐỐI NGOẠI

16/10/2015 - Lượt xem: 18423

DANH SÁCH CÁN BỘ - NHÂN VIÊN

 

STT   Họ và tên Trình độ Chức vụ
1    Phạm Thị Hồng Hạnh  Tiến sĩ  Trưởng phòng
2    Nguyễn Văn Việt  Thạc sĩ  Phó trưởng phòng
3    Đỗ Thị Lan Hương  Thạc sĩ  Chuyên Viên
4  Tổ Thư viện  Đỗ Thị Bưởi  Thạc sĩ  Tổ trưởng 
5    Vũ Thị Định  Cử nhân  

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ĐỐI NGOẠI

 • Quản lý, tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học:
 1. Tổ chức xây dựng và thực hiện định hướng phát triển hoạt động khoa học và công nghệ; các quy định, quy chế về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của trường;
 2. Tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ của trường. Tổ chức kiểm tra, đánh giá nghiệm thu và công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định hiện hành;
 3. Tổ chức giới thiệu các thành tựu khoa học và kỹ thuật cho cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên, giới thiệu thàng tựu nghiên cứu của trường cho các cơ sở sản xuất. Tổ chức, quản lý các hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ của trường;
 4. Định kỳ hàng năm và 5 năm tổ chức tổng kết, đánh giá hoạt động khoa học và công nghệ; thực hiện chế độ báo cáo, khen thưởng, xử lý vi phạm theo quy định hiện hành;
 5. Quản lý hoạt động của các tổ chức nghiên cứu và phát triển, các doanh nghiệp và các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ trong trường;
 6. Phối hợp với các phòng chức năng thẩm định việc thành lập tổ chức nghiên cứu và phát triển, doanh nghiệp, tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ; giải quyết những vấn đề về cán bộ, lao động, thiết bị, kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động, các chế độ, chính sách… (có liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ của trường theo quy định hiện hành);
 7. Tổ chức nghiệm thu và tính khối lượng của các đề tài;
 8. Nhận đề tài, lập kế hoạch và triển khai công tác nghiên cứu khoa học kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện của cán bộ, viên chức và học sinh - sinh viên về công tác trên;
 9. Tìm và liên hệ để cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên có đề tài NCKH ở trong và ngoài trường;
 10. Tổ chức các nhóm nghiên cứu chuyên đề; tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học;
 11. Thúc đẩy, theo dõi, phản biện và nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học;
 12. Lập kế hoạch tổ chức Hội thi mô hình học cụ;
 13. Tổ chức việc nghiên cứu, thiết kế xây dựng hệ thống các phòng thí nghiệm, đổi mới trang thiết bị công nghệ;
 • Quản lý, tổ chức hoạt động đối ngoại:
 1. Quản lý dự án đầu tư quốc tế, triển khai các dự án, dự thảo dự án, thẩm định các dự án khoa học các cấp theo sự phân cấp của Hiệu trưởng;
 2. Tìm kiếm đối tác, đàm phán hợp tác, giao lưu với các đối tác quốc tế trong và ngoài nước, tìm kiếm các dự án quốc tế;
 3. Đón và làm các thủ tục đối với khách quốc tế khi đến làm việc với trường. Chuẩn bị cho việc hội thảo, phiên dịch và dịch thuật;
 4. Là đầu mối thiết lập các quan hệ và soạn thảo các hợp đồng liên kết, các báo cáo có liên quan đến hợp tác với các doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế;
 5. Phối hợp với phòng TC-HC chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục cho các chuyến công tác học tập nước ngoài của cán bộ, viên chức trong trường;
 • Tổ chức và quản lý thư viện:
 1. Quản lý, tổ chức tốt thư viện trường nhằm phục vụ có hiệu quả nhu cầu của viên chức và sinh viên;
 2. Xây dựng kế hoạch bổ sung thường xuyên sách, báo, giáo trình, tài liệu, tạp chí... (trong và ngoài nước). Tổ chức quản lý chặt chẽ theo nội quy, quy chế của thư viện các tài liệu, sách, giáo trình hiện có;
 3. Từng bước nâng cấp, hiện đại hóa thư viện nhằm tăng cường khả năng lưu trữ, tìm kiếm, xử lý thông tin trong nước và quốc tế. Thường xuyên chăm lo công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ viên chức thư viện.
 4. Mua, bán, nhận, nhân bản các loại sách, văn bản điện tử;
 5. Quản lý kho sách, cơ sở vật chất, các trang thiết bị của thư viện;
 6. Tiếp nhận giáo trình, tài liệu và cấp phát, cho các lớp thuộc các ngành, hệ đào tạo mượn theo quy định;
 7. Quản lý, tổ chức tốt các phòng đọc phục vụ viên chức và học sinh, sinh viên;
 8. Tổ chức hướng dẫn bạn đọc đặc biệt là các học sinh, sinh viên mới vào trường sử dụng thư viện. Thường xuyên tổ chức công tác giới thiệu sách, tài liệu, tạp chí, và các thông tin khoa học kỹ thuật mới;
 9. Đảm bảo tổ chức tốt việc cho bạn đọc mượn sách, báo, tài liệu, giáo trình... phục vụ cho học sinh, sinh viên mượn tài liệu, giáo trình đúng đối tượng, quy định và kịp thời;
 10. Quản lý các đĩa dữ liệu chứa giáo trình bài giảng đã được nghiệm thu;
 11. Phối hợp với Phòng Đào tạo và các Khoa tổ chức in ấn bài giảng nội bộ phục vụ học sinh, sinh viên;
 12. Định kỳ hàng năm ra thông tin thư mục cung cấp cho các đơn vị trong trường nội dung tóm tắt của tài liệu, sách báo, tạp chí, công trình mới;
 13. Tổ chức phục vụ bạn đọc theo quy định của Nhà nước và theo yêu cầu của Ban Giám hiệu.
 • Quản lý, tổ chức hoạt động viết bài đăng trên nội san
 1. Quản lý, tổ chức biên tập, chịu trách nhiệm về nội dung và xuất bản nội san hàng quý.

Đăng bởi: Web Admin

 

Viện công nghệ quốc gia Nhật Bản
Trường cao đẳng Ube (UBE KOSEN)

 

 

Hoa khoi Ha Noi 2015

Thống kê

Hiện tại: 4

Ngày: 145

Tổng số: 3113296