Văn bản Tổ chức - Hành chính

26/01/2018 - Lượt xem: 5286

Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
74/2014/QH13 27/11/2014 Luật Giáo dục nghề nghiệp
10/2012/QH13 18/06/2012 Bộ Luật Lao động
49/2013/NĐ-CP 14/05/2013 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương
05/2015/NĐ-CP 12/01/2015 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động
58/2010/QH12 15/10/2010 Luật Viên chức
29/2012/NĐ-CP 12/04/2012 Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
12/2012/TT-BNV 18/12/2012 Thông tư Quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức
15/2012/TT-BNV 25/12/2012 Thông tư Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức
41/2012/NĐ-CP 08/05/2012 Nghị định Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
14/2012/TT-BNV 18/12/2012 Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
27/2012/NĐ-CP 06/04/2012 Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm  bồi thường, hoàn trả của viên chức
08/2013/TT-BNV 31/07/2013 Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
150/2013/NĐ-CP 01/11/2013 NĐ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức
01/2015/TT-BGDĐT 15/01/2015 TT Ban hành Điều lệ trường cao đẳng
58/2014/QH13 20/11/2014 Luật Bảo hiểm xã hội
108/2014/NĐ-CP 20/11/2014 Nghị định về chính sách tinh giản biên chế
01/2015/TTLT-BNV-BTC 14/04/2015 TT hướng dẫn một số điều của NĐ 108

Đăng bởi: Thang LH

Viện công nghệ quốc gia Nhật Bản
Trường cao đẳng Ube (UBE KOSEN)

 

 

Hoa khoi Ha Noi 2015

Thống kê

Hiện tại: 3

Ngày: 276

Tổng số: 2922399