Văn bản Đào tạo

29/01/2018 - Lượt xem: 3357

Số hiệu Ngày Nội dung văn bản
Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 Thông tư: Quy định về đào tạo trình độ sơ cấp
Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 Thông tư: Quy định về đào tạo thường xuyên
Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH  ngày 01/3/2017 Thông tư: Quy định về quy trình xây dựng, thẩm sịnh và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH  ngày 02/3/2017 Thông tư: Ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH  ngày 13/3/2017 Thông tư: Quy định về mấu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng
Thông tư số 27/2017/TT-BLĐTBXH  ngày 21/9/2017 Thông tư: Quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp
Quyết định số 168/QĐ-CĐCNPY-ĐT,  ngày 29/8/2017 Quyết định: Ban hành Quy chế đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng hệ chính quy theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ
Thông tư số 31/2017/TT-BLĐTBXH  ngày 28/12/2017 Thông tư: Quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học

Đăng bởi: Thang LH

Viện công nghệ quốc gia Nhật Bản
Trường cao đẳng Ube (UBE KOSEN)

 

 

Hoa khoi Ha Noi 2015

Thống kê

Hiện tại: 2

Ngày: 295

Tổng số: 2922418