Văn bản quản trị thiết bị

29/01/2018 - Lượt xem: 5964

Số ký hiệu

Ngày

Tên văn bản

04/2016/NĐ-CP

06/01/2016

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2019/NĐ-CP ngày 03 tháng 06 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

63/2014/NĐ-CP

26/06/2014

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

151/2017/NĐ-CP

26/12/2017

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công

52/2009/NĐ-CP

03/06/2009

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

04/2017/TT-BKHĐT

15/11/2017

Thông tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

23/2016/TT-BTC

16/02/2016

Thông tư hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập (hướng dẫn NĐ04 - 2016 và NĐ52 – 2009)

58/2016/TT-BTC

29/03/2016

Thông tư quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước

32/2015/NĐ-CP

25/03/2015

Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

46/2015/NĐ-CP

12/05/2015

Nghị định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

59/2015/NĐ-CP

18/06/2015

Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng

23/2015/TT-BKHĐT

21/12/2015

Thông tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu

06/2016/TT-BXD

10/03/2016

Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

08/2016/TT-BTC

18/01/2016

Thông tư quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

09/2016/TT-BXD

10/03/2016

Thông tư hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình

 

 

Bảng đánh giá 5S (Khu vực chung)

 

 

Bảng đánh giá 5S (Lớp học)

 

 

Bảng đánh giá 5S (Văn phòng)

 

 

Bảng đánh giá 5S (Phòng, xưởng thực hành)

 

 

Mẫu sổ lĩnh vật tư

Bảng dự trù vật tư giảng dạy (mẫu 1a + 1b)

TT/05.02/P.QT-TB/MSCPTS

Ban hành 29/08/2014

Hiệu lực 01/09/2014

Quy định cấp phát vật tư thực hành, thực tập

  CĐCNPY

2014

Quy định về quản lý, sử dụng và bảo quản tài sản

TT/05.02/P.QT-TB/CPVT

Ban hành 29/08/2014

Hiệu lực 01/09/2014

Quy trình cấp phát vật tư thực hành, thực tập

TT/05.01/P.QT-TB/MSVT

Ban hành 29/08/2014

Hiệu lực 01/09/2014

Quy trình mua sắm vật tư thực hành, thực tập

Đăng bởi: Thang LH

 

Viện công nghệ quốc gia Nhật Bản
Trường cao đẳng Ube (UBE KOSEN)

 

 

Hoa khoi Ha Noi 2015

Thống kê

Hiện tại: 8

Ngày: 140

Tổng số: 3113291