BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI

COLLEGE OF INDUSTRY AND TRADE

Thứ 4, 24/07/2024 | 04:33  

Giới thiệu các ngành/nghề đào tạo

Giới thiệu các ngành, nghề đào tạo

Trường Cao đẳng Công nghiệp và Thương mại (College of Industry and Trade - Viết tắt là COIT) là trường cao đẳng duy nhất ở

Giới thiệu các ngành, nghề đào tạo

© 2024 COIT. All rights reserved