BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI

COLLEGE OF INDUSTRY AND TRADE

Thứ 2, 25/09/2023 | 14:25  

Hoạt động kỷ niệm 88 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tags:

Bài viết khác

© 2023 COIT. All rights reserved