Tập thể cán bộ giáo viên vầ đại biểu dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường
 
Lãnh đạo nhà trường đón nhận cờ thi đua - Đơn vị dẫn đầu của UBND tỉnh Vĩnh Phúc
 
Đại biểu dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường
Hiệu trưởng đọc diễn văn chào mừng