BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI

COLLEGE OF INDUSTRY AND TRADE

Thứ 4, 24/07/2024 | 02:57  

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG

  • Ngày 15/10/1960 Trường Trung cấp Địa chất được thành lập theo Quyết định số 255/TCĐC của tổng cục Địa chất;
  • Ngày 15/10/1967, trường Trung Cấp địa chất được tách ra thành hai trường: Trường Trung cấp địa chất I và trường Trung cấp địa chất II;
  • Ngày 17/6/1970 Tổng cục địa chất quyết định thành lập Trường Công nhân Kỹ thuật địa chất;
  • Ngày 12/11/1994  Bộ Công nghiệp có quyết định số 35/BCN sáp nhập hai trường: Trường Trung học chuyên nghiệp Địa chất 1 và trường Công nhân kỹ thuật Địa chất thành trường Trung học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất;
  • Ngày 20/6/1998, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp đã ra quyết định số 41/QĐ/1998/BCN đổi tên trường Trung học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất thành trường Trung học Công nghiệp III;
  • Ngày 5/6/2006 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký quyết định số 2832/2006/QĐ-BGD&ĐT về việc thành lập trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên trên cơ sở trường Trung học Công nghiệp III;
  • Ngày 21/5/2018, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 599/QĐ-LĐTBXH về việc đổi tên trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên thành trường Cao đẳng Công nghiệp và Thương mại (COIT) như ngày nay.

lichsuhinhthanhphattrien

Huy chương

Phần thưởng cao quý


Tags:

Bài viết khác

© 2024 COIT. All rights reserved