Báo cáo Hệ thống đảm bảo chất lượng năm 2020

02/01/2021 - Lượt xem: 56

Chi tiết ...

Báo cáo Kết quả tự đánh giá năm 2020

02/01/2021 - Lượt xem: 54

Chi tiết ...

Báo cáo Hệ thống đảm bảo chất lượng năm 2019

02/01/2021 - Lượt xem: 35

Chi tiết ...

Báo cáo Kết quả tự đánh giá năm 2019

02/01/2021 - Lượt xem: 24

Chi tiết ...

Báo cáo Hệ thống đảm bảo chất lượng năm 2018

02/01/2021 - Lượt xem: 26

Chi tiết ...

Báo cáo kết quả tự đánh giá năm 2018

02/01/2021 - Lượt xem: 27

Chi tiết ...

Mục tiêu chất lượng, chính sách chất lượng.

02/01/2021 - Lượt xem: 21

Chi tiết ...

Báo cáo tự đánh giá các chương trình đào tạo năm 2020

01/01/2021 - Lượt xem: 38

Chi tiết ...

Báo cáo tự đánh giá các chương trình đào tạo năm 2019

01/01/2021 - Lượt xem: 17

Chi tiết ...

Báo cáo tự đánh giá các chương trình đào tạo năm 2018

01/01/2021 - Lượt xem: 25

Chi tiết ...

Báo cáo Tự đánh giá, Trường CĐ Công nghiệp và Thương mại 2020

29/12/2020 - Lượt xem: 31

Chi tiết ...

Báo cáo Tự đánh giá, Trường CĐ Công nghiệp và Thương mại 2019

Báo cáo Tự đánh giá, Trường CĐ Công nghiệp và Thương mại 2019

29/12/2020 - Lượt xem: 19

Chi tiết ...

Báo cáo Tự đánh giá, Trường CĐ Công nghiệp và Thương mại 2018

Báo cáo Tự đánh giá, Trường CĐ Công nghiệp và Thương mại 2018

29/12/2020 - Lượt xem: 31

Chi tiết ...

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Updating...

23/12/2020 - Lượt xem: 44

Chi tiết ...

 

Viện công nghệ quốc gia Nhật Bản
Trường cao đẳng Ube (UBE KOSEN)

 

 

Hoa khoi Ha Noi 2015

Thống kê

Hiện tại: 3

Ngày: 64

Tổng số: 3078619