Báo cáo Hệ thống đảm bảo chất lượng năm 2020

02/01/2021 - Lượt xem: 78

Chi tiết ...

Báo cáo Kết quả tự đánh giá năm 2020

02/01/2021 - Lượt xem: 79

Chi tiết ...

Báo cáo Hệ thống đảm bảo chất lượng năm 2019

02/01/2021 - Lượt xem: 56

Chi tiết ...

Báo cáo Kết quả tự đánh giá năm 2019

02/01/2021 - Lượt xem: 43

Chi tiết ...

Báo cáo Hệ thống đảm bảo chất lượng năm 2018

02/01/2021 - Lượt xem: 45

Chi tiết ...

Báo cáo kết quả tự đánh giá năm 2018

02/01/2021 - Lượt xem: 42

Chi tiết ...

Mục tiêu chất lượng, chính sách chất lượng.

02/01/2021 - Lượt xem: 26

Chi tiết ...

Báo cáo tự đánh giá các chương trình đào tạo năm 2020

01/01/2021 - Lượt xem: 53

Chi tiết ...

Báo cáo tự đánh giá các chương trình đào tạo năm 2019

01/01/2021 - Lượt xem: 25

Chi tiết ...

Báo cáo tự đánh giá các chương trình đào tạo năm 2018

01/01/2021 - Lượt xem: 38

Chi tiết ...

Báo cáo Tự đánh giá, Trường CĐ Công nghiệp và Thương mại 2020

29/12/2020 - Lượt xem: 40

Chi tiết ...

Báo cáo Tự đánh giá, Trường CĐ Công nghiệp và Thương mại 2019

Báo cáo Tự đánh giá, Trường CĐ Công nghiệp và Thương mại 2019

29/12/2020 - Lượt xem: 25

Chi tiết ...

Báo cáo Tự đánh giá, Trường CĐ Công nghiệp và Thương mại 2018

Báo cáo Tự đánh giá, Trường CĐ Công nghiệp và Thương mại 2018

29/12/2020 - Lượt xem: 46

Chi tiết ...

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Updating...

23/12/2020 - Lượt xem: 53

Chi tiết ...

 

Viện công nghệ quốc gia Nhật Bản
Trường cao đẳng Ube (UBE KOSEN)

 

 

Hoa khoi Ha Noi 2015

Thống kê

Hiện tại: 9

Ngày: 200

Tổng số: 3113351