Chương trình đào tạo Trung cấp Điện Công nghiệp

Mục tiêu: Lắp đặt, sửa chữa, bảo trì được mạng điện chiếu sáng dân dụng và công nghiệp - Sửa chữa, bảo dưỡng, quấn mới được các đồ điện gia dụng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

12/08/2019 - Lượt xem: 624

Chi tiết ...

Chương trình đào tạo Trung cấp Điện tử Công nghiệp

Mục tiêu: Phân tích được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, các thông số cơ bản, phương pháp đo, kiểm tra chất lượng của các linh kiện điện tử thụ động và tích cực ( Điện trở, Tụ điện, ....Diode, Transistor, Triac, Diac...), đặc biệt là các linh kiện điện tử chuyên dùng trong lĩnh vực công nghiệp;

12/08/2019 - Lượt xem: 803

Chi tiết ...

Chương trình đào tạo Cao đẳng liên thông Kế toán doanh nghiệp

Mục tiêu: Vận dụng được kiến thức về pháp luật, kinh tế - xã hội, tài chính - tiền tệ, kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao;

12/08/2019 - Lượt xem: 733

Chi tiết ...

Chương trình đào tạo Cao đẳng Kế toán Doanh nghiệp 2019

Mục tiêu: Vận dụng được kiến thức về pháp luật, kinh tế - xã hội, tài chính - tiền tệ, kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao;

12/08/2019 - Lượt xem: 847

Chi tiết ...

Chương trình đào tạo Trung cấp Kế toán Doanh nghiệp 2019

Mục tiêu: Vận dụng được kiến thức về pháp luật, kinh tế - xã hội, tài chính - tiền tệ, kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao;

12/08/2019 - Lượt xem: 792

Chi tiết ...

Chương trình đào tạo Cao đẳng Cơ khí

Mục tiêu: Giải thích được hệ thống dung sai lắp ghép theo TCVN. Có hiểu biết về các phần mềm về vẽ thiết kế trên máy tính CADD, các phần mềm về thiết kế gia công CAD/CAM.

26/04/2017 - Lượt xem: 2907

Chi tiết ...

Chương trình đào tạo Cao đẳng Công nghệ ô tô

Mục tiêu: - Ứng dụng được tin học trong công tác văn phòng vào hoạt động nghề; - Đọc được các bản vẽ kỹ thuật của nghề (bản vẽ chi tiết, bản vẽ sơ đồ lắp, bản vẽ sơ đồ nguyên lý); - Vận hành được các thiết bị điện, điện tử trong các dây chuyền công nghiệp;

26/04/2017 - Lượt xem: 2653

Chi tiết ...

Chương trình đào tạo Cao đẳng Tin học ứng dụng

Mục tiêu: Đào tạo Kỹ sư thực hành ngành Công nghệ thông tin có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; có năng lực phát triển toàn diện, hoạt động có hiệu quả trên các lĩnh vực thuộc ngành đào tạo. Học viên tốt nghiệp được cấp "Bằng tốt nghiệp cao đẳng" hệ chính qui, có khả năng làm việc trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng máy tính và viễn thông

26/04/2017 - Lượt xem: 2468

Chi tiết ...

Chương trình đào tạo Cao đẳng Truyền thông và Mạng máy tính

Mục tiêu: Chương trình đào tạo ngành truyền thông và mạng máy tính trình độ cao đẳng trang bị cho người học những kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề.

26/04/2017 - Lượt xem: 1537

Chi tiết ...

Chương trình đào tạo Cao đẳng Điện tử Công nghiệp

Mục tiêu: - Ứng dụng được tin học trong công tác văn phòng vào hoạt động nghề; - Đọc được các bản vẽ kỹ thuật của nghề (bản vẽ chi tiết, bản vẽ sơ đồ lắp, bản vẽ sơ đồ nguyên lý); - Vận hành được các thiết bị điện, điện tử trong các dây chuyền công nghiệp;

26/04/2017 - Lượt xem: 2747

Chi tiết ...

Chương trình đào tạo Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật Điện tử & truyền thông

Mục tiêu: Phân tích được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, các thông số cơ bản, phương pháp đo, kiểm tra chất lượng của các linh kiện điện tử thụ động và tích cực

26/04/2017 - Lượt xem: 1704

Chi tiết ...

Chương trình đào tạo Cao đẳng điều khiển và tự động hóa

Mục tiêu: Phân tích được nguyên lý hoạt động các mạch điều khiển thiết bị điện trong các hệ thống tự động hoá quá trình công nghệ, kiến thức về lập trình điều khiển tự động cho các thiết bị điện và ứng dụng

26/04/2017 - Lượt xem: 2928

Chi tiết ...

Chương trình đào tạo Cao đẳng Điện Công nghiệp

Mục tiêu: Nêu được tính chất, công dụng của các loại vật liệu dẫn điện, vật liệu cách điện, vật liệu bán dẫn và vật liệu từ;...

26/04/2017 - Lượt xem: 2649

Chi tiết ...

Chương trình đào tạo Cao đẳng Điện tử dân dụng

Mục tiêu: Giải thích được sơ đồ, nguyên lý làm việc, đặc điểm và ứng dụng của mạch khuếch đại, mạch nguồn cung cấp, mạch dao động, mạch tạo xung, mạch điện tử số... Phân tích được sơ đồ nguyên lý, nguyên lý làm việc của các thiết bị điện tử như: máy thu hình, máy tăng âm, đầu thu kỹ thuật số, máy DVD, Monitor,..

26/04/2017 - Lượt xem: 1066

Chi tiết ...

Chương trình đào tạo Cao đẳng Kế toán

Mục tiêu: Trang bị cho ngƣời học nghề kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề Công nghệ ô tô;

26/04/2017 - Lượt xem: 1239

Chi tiết ...

 

Viện công nghệ quốc gia Nhật Bản
Trường cao đẳng Ube (UBE KOSEN)

 

 

Hoa khoi Ha Noi 2015

Thống kê

Hiện tại: 5

Ngày: 203

Tổng số: 3113354