CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

  • Hệ cao đẳng chính quy
  • Hệ trung cấp chuyên nghiệp
  • Hệ trung cấp nghề
  • Hệ sơ cấp
  • Kíp trưởng khoan

Hệ trung cấp chuyên nghiệp cũng có rất nhiều ngành học khác nhau. 

Các chương trình đào tạo đều được xây dựng rất công phu, đáp ứng nhu cầu

của thực tế sản xuất:

Tham khảo nội dung chi tiết các chương trình đào tạo tại đây.

 

 A.  CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ KHOAN THĂM DÒ ĐỊA CHẤT

Có thể download thông tin chi tiết về khung chương trình đào tạo sơ cấp khoan thăm dò tập tin tại đây:

B. CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ KHOAN NỔ MÌN

      Click chuột vào  Khoan nổ mìn để xem chi tiết

 C. CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ KHAI THÁC MỎ

 Có thể download tập tin tại đây: Khai thác mỏ

D. CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ NGÀNH TRẮC ĐỊA

Có thể tham khảo nội dung chi tiết ở tập tin đính kem sau:Sơ cấp nghề Trắc địa - địa chính

 

 

 

Chương trình đào tạo Kíp trưởng khoan giành cho Công nhân có bằng TCN khoan TDĐC đã trải qua thực tế sản xuất 03 năm trở lên.

Click chuột vào đây dưới đây để xem chi tiết

Unlimited Free Image and File Hosting at MediaFire 

 

Trang lien ket