BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI

COLLEGE OF INDUSTRY AND TRADE

Thứ 2, 25/09/2023 | 12:41  

Thông báo tuyển dụng tháng 8/2023 của công ty Honda Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc


Tags:

Bài viết khác

© 2023 COIT. All rights reserved