BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI

COLLEGE OF INDUSTRY AND TRADE

Thứ 4, 24/07/2024 | 02:49  

Thông điệp của Hiệu trưởng

   Với bề dày hơn 60 năm trong công tác đào tạo nhân lực cho đất nước, Trường Cao đẳng Công nghiệpThương mại (COIT) đã khẳng định mình là một cơ sở đào tạo có uy tín của nền giáo dục Việt Nam thời mở cửa. Sứ mạng mà nhà trường theo đuổi là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đủ khả năng hội nhập thành công vào thị trường lao động Việt Nam và khu vực – đây là một cam kết hướng về lợi ích thiết thực của sinh viên và lợi ích cộng đồng.

   Chúng tôi luôn chú trọng xây dựng phương pháp giảng dạy tiên tiến và hiệu quả, các bài giảng của giáo viên luôn gắn với thực tiễn. Nhà trường chú trọng đến việc đầu tư trang bị cơ sở vật chất, đổi mới chương trình đào tạo cho phù hợp với nhu cầu thực tiễn. Từ nhiều năm nay, Trường đã xác lập mô hình đào tạo tại trường và thực tập tại doanh nghiệp; liên kết, hợp tác với các trường uy tín trong nước và nước ngoài, để chất lượng đào tạo của Nhà trường đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp trong khu vực nói riêng và cả nước nói chung.

   Trong bối cảnh toàn cầu hóa, khi nền kinh tế tri thức là sức mạnh to lớn của một quốc gia, COIT chọn lựa theo đuổi ba mục tiêu trọng yếu là: Xây dựng và giữ gìn thương hiệu của trường; đào tạo nghề nghiệp chất lượng cao; sản sinh và tạo dựng nguồn tri thức mới thông qua nghiên cứu khoa học.

   Bởi chúng tôi tin vào sức mạnh của tri thức và bằng cách phát triển liên thông với cộng đồng các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài nước, liên kết với doanh nghiệp và các tổ chức xã hội, nên COIT góp phần xứng đáng vào việc đào tạo những Kỹ sư thực hành, Cử nhân thực hành và các Kỹ thuật viên chuyên nghiệp, tâm huyết, bản lĩnh và đủ khả năng hội nhập.

   Để đạt được các mục tiêu trên, chúng tôi trân trọng kính mời các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các tổ chức và các cá nhân trong và ngoài nước hợp tác với chúng tôi trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu và các dịch vụ xã hội để xây dựng COIT thành một thương hiệu đào tạo mà xã hội luôn luôn nhắc tới như là một địa chỉ đạo tạo nhân lực uy tín và tin cậy trên cả nước và khu vực.

   Tôi hy vọng rằng bạn sẽ dành thời gian đến thăm COIT vào một ngày nào đó, cảm nhận không khí của COIT và tìm hiểu cơ hội hợp tác với Nhà trường chúng tôi.


Tags:

Bài viết khác

© 2024 COIT. All rights reserved