Giáo dục nghề nghiệp vì một tương lai bền vững

20/04/2018 - Lượt xem: 6004

 

       Vừa qua, nhằm nâng cao nhận thức về giáo dục nghề nghiệp, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã biên soạn và phát hành tài liệu: “Giáo dục nghề nghiệp vì một tương lai bền vững”. Nội dung chính tài liệu này nhấn mạnh vai trò quan trọng của giáo dục nghề nghiệp trong việc phát triển nền kinh tế, là nơi cung ứng nhân lực lao động qua đào tạo cho thị trường lao động. 
Qua đó để thấy rằng giáo dục nghề nghiệp còn là xu thế tất yếu trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

Tài liệu “Giáo dục nghề nghiệp vì một tương lai bền vững” được đăng tải trên website của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

Tài liệu này gồm 3 chương:

Chương 1: Giáo dục nghề nghiệp là xu thế tất yếu
Chương 2: Khái quát về giáo dục nghề nghiệp
Chương 3: Những ưu thế của giáo dục nghề nghiệp

Chi tiết cụ thể vui lòng xem file dưới đây: 
https://gdnn.gov.vn/AIAdmin/AIDocs/View/tabid/90/DocID/2809/Default.aspx

Đăng bởi: Nguyễn Bá Việt

Các bài viết liên quan

 

 

Hoa khoi Ha Noi 2015

Thống kê

Hiện tại: 4

Ngày: 318

Tổng số: 2829203