Tham dự Hội nghị tổng kết triển khai mô hình đào tạo Kosen năm 2018 và kế hoạch năm 2019 tại Bộ Công Thương.

Chiều ngày 25/03/2019 lãnh đạo trường cao đẳng Công nghiệp và Thương mại tham dự Hội nghị tổng kết triển khai mô hình đào tạo Kosen năm 2018 và kế hoạch năm 2019 tại Bộ Công Thương.

28/03/2019 - Lượt xem: 122

Hội nghị nhằm tổng kết các hoạt động triển khai mô hình đào tạo Kosen Nhật Bản năm 2018 tại các trường trực thuộc Bộ Công Thương và thông báo, thảo luận kế hoạch năm 2019. Chủ trì tổ chức hội nghị là hiệp hội các trường Kosen Nhật Bản, tổ chức Jica Nhật Bản, tổ chức NIT (National Institute of Technology) Nhật Bản.

Về phía Việt Nam có đại diện của Vụ Tổ chức cán bộ - bộ Công Thương, vụ Đào tạo chính quy – Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, lãnh đạo 03 trường trực thuộc Bộ Công Thương đã triển khai thí điểm mô hình đào tạo Kosen là: trường Cao đẳng Công nghiệp và Thương mại (COIT), trường Cao đẳng Công nghiệp Huế (HUEIC), trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng (CTTC).

Mở đầu hội nghị đại diện hiệp hội Kosen Nhật Bản và đại diện Bộ Công Thương thông báo nội dung hội nghị, giới thiệu thành phần các bên tham gia.

Ông Nguyễn Văn Thảo, phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương giới thiệu thành phần phía Việt Nam

Đại diện Hiệp hội các trường Kosen giới thiệu thành phần phía Nhật Bản

Sau phần giới thiệu, đại diện các trường báo cáo các hoạt động triển khai đào tạo theo mô hình Kosen tại cơ sở, đề xuất các nội dung và giải pháp năm 2019.

TS. Nguyễn Tiến Tùng báo cáo các hoạt động triển khai mô hình Kosen tại COIT

TS. Lê Văn Luận báo cáo các hoạt động triển khai mô hình Kosen tại HUEIC

TS. Lê Đình Kha báo cáo các hoạt động triển khai mô hình Kosen tại CTTC

Sau báo cáo của các trường, đại diện các trường của hiệp hội Kosen Nhật Bản, vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương, vụ Đào tạo chính quy, Tổng cục giáo dục nghề nghiệp, tổ chức Jica đã có phần trao đổi về kết quả các hoạt động triển khai mô hình Kosen tại 03 trường cao đẳng. Các tổ chức đánh giá cao những kết quả đã đạt được tại 03 trường, đánh giá cao mô hình đào tạo Kosen và ủng hộ việc triển khai nhân rộng tại các trường trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp.

Ông Đỗ Văn Giang, đại diện Tổng cục giáo dục nghề nghiệp phát biểu

Sau phần trao đổi, đại diện hiệp hội các trường Kosen Nhật Bản, tổ chức NIT Nhật Bản đã trao đổi, thông qua kế hoạch triển khai mô hình Kosen năm 2019

Tiếp theo ông Takahashi, giám đốc điều phối, đại diện Hiệp hội các trường Kosen Nhật Bản và ông Nguyễn Văn Thảo đã ký biên bản hội nghị và kế hoạch triển khai năm 2019

Đại diện hai bên Nhật Bản và Việt Nam ký kết biên bản thỏa thuận

Đại diện hai bên Nhật Bản và Việt Nam trao biên bản thỏa thuận

Hội nghị được các bên đánh giá thành công, đặc biệt ghi nhận những điểm mạnh trong việc triển khai mô hình đào tạo Kosen và tính phù hợp với việc đào tạo nguồn nhân lực tại Việt Nam trong tương lai.

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh

Đăng bởi: Nguyễn Văn Thanh

Các bài viết liên quan

Viện công nghệ quốc gia Nhật Bản
Trường cao đẳng Ube (UBE KOSEN)

 

 

Hoa khoi Ha Noi 2015

Thống kê

Hiện tại: 3

Ngày: 89

Tổng số: 2853036