Lịch sinh hoạt tuần từ ngày 10/02/2020 đến ngày 14/02/2020

10/02/2020 - Lượt xem: 43

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI

           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

TỪ 10/02/2020 ĐẾN 14/02/2020

Thứ, ngày

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Chủ trì

Mức độ truyền thông

Thứ hai

10/02

 

 

 

 

 

 

Thứ ba

11/02

08h00

Họp Ban chỉ đạo Phòng/Chống Virus Corona

Theo quyết định

Phòng họp T3

Phúc Yên

Ô. Tùng

 

9h00

Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng về công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Ban chấp hành Đảng bộ, BGH, trưởng đơn vị trực thuộc.

 

Phòng họp T3

Phúc Yên

Ô. Tùng

 

13h30

Họp Ban chỉ đạo Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường

Ban chỉ đạo

Phòng họp T3

Phúc Yên

Ô. Tùng

 

15h00

BGH làm việc với các Nghiên cứu sinh đã hết hạn nhưng chưa hoàn thành, và các trường hợp nghiên cứu sinh khác.

BGH, TC-HC, TC-KT, Chủ tịch công đoàn, các NCS thuộc diện theo nội dung họp.

Phòng họp T3

Phúc Yên

Ô. Tùng

 

Thứ tư

12/02

14h00

Làm việc công ty TNHH Bảo Chi về hợp tác đào tạo

BGH (ô. Tùng, ô. Bằng); p.KHCN-ĐN; p.Đào tạo; ô.Minh (TK Cơ khí); ô.Việt (TTTS&GTVL).

Phòng họp T3

Phúc Yên

Ô. Tùng

 

Thứ năm

13/02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

14/02

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Vĩnh Phúc, ngày 31 tháng 01 năm 2020

                                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                  (Đã ký)

                                                                                                                        Nguyễn Tiến Tùng

 

 

Đăng bởi: Quản trị COIT

Các bài viết liên quan

Viện công nghệ quốc gia Nhật Bản
Trường cao đẳng Ube (UBE KOSEN)

 

 

Hoa khoi Ha Noi 2015

Thống kê

Hiện tại: 6

Ngày: 82

Tổng số: 2942768