Đại hội điểm - Chi bộ Đào tạo nhiệm kỳ 2020-2023 Đảng bộ Trường Cao đẳng Công nghiệp và Thương mại

Được sự nhất trí của Đảng ủy Trường Cao đẳng Công nghiệp và Thương mại, sáng ngày 4 tháng 3 năm 2020 Đại hội điểm – Chi bộ Đào tạo tại phòng họp Cơ sở 1- trường Cao đẳng Công nghiệp và Thương mại đã tiến hành trọng thể với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm và quyết tâm xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh.

05/03/2020 - Lượt xem: 205

 Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Tiến Tùng, Bí thư Đảng ủy nhà trường. Tham dự Đại hội có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy; Các đồng chí là Bí thư các Chi bộ trong nhà trường và toàn thể đảng viên của Chi bộ Đào tạo.

Mở đầu Đại hội đồng chí Nguyễn Hải Bằng – Bí thư chi bộ phát biểu khai mạc Đại hội, thông qua nội quy, quy chế, chương trình làm việc của Đại hội.

Thay mặt Đoàn chủ tịch đồng chí Vũ Cao Điền đọc Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2017-2020. Báo cáo chỉ rõ trong nhiệm kỳ vừa qua, các nhiệm vụ chính trị của Chi bộ được duy trì và triển khai tốt; các chỉ thị, nghị quyết, văn bản của Trung ương và của Đảng ủy cấp trên được triển khai kịp thời, đầy đủ và hiệu quả.

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đồng chí Nguyễn Tiến Tùng  phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Chi bộ thực hiện sinh hoạt theo đúng quy định và hoạt động theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; mọi hoạt động công khai, minh bạch và dân chủ.

Chi bộ đã phát huy vai trò là hạt nhân chính trị của tổ chức đảng, thường xuyên phối hợp với chính quyền và các tổ chức đoàn thể lãnh đạo đội ngũ đảng viên, quần chúng thực hiện tốt công tác chuyên môn, nghiệp vụ được giao; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động văn hóa, thể thao, văn nghệ và các hoạt động từ thiện xã hội.

Đồng chí Vũ Cao Điền  báo cáo công tác nhiệm kỳ 2017-2020 của Chi bộ.

Đặc biệt, cá nhân đồng chí Bí thư Chi bộ trực tiếp tổ chức, quán triệt kịp thời, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy cấp trên; xây dựng, thực hiện các chương trình hành động cụ thế đối với Chi bộ và bản thân; tuyên truyền, triển khai tới 100% đảng viên trong chi bộ thực hiện nghiêm túc đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Luôn nêu cao tinh thần tự rèn luyện về phẩm chất đạo đức và lối sống trung thực, thẳng thắn, giản dị, gần gũi với đồng nghiệp; tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của đảng viên trong Chi bộ; duy trì nếp sinh hoạt chi bộ đúng kỳ, trong sinh hoạt đã nêu cao tinh thần lãnh đạo, giáo dục, chiến đấu của đảng…

Trong nhiệm kỳ 2020-2023 Chi bộ Đào tạo sẽ tiếp tục tổ chức, quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết của Chi bộ và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy cấp trên; cụ thể hóa thành chương trình hành động phù hợp với nhiệm vụ chính trị của Chi bộ nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tạo đà cho sự phát triển bền vững của Đảng bộ nhà trường.

“Mục tiêu chính của nhiệm kỳ 2020-2023 là xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn cao có thể đáp ứng tốt các yêu cầu của đơn vị trong giai đoạn mới”

Đánh giá cao công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Chi bộ Đào tạo trong nhiệm kỳ qua, Bí thư Đảng ủy Nguyễn Tiến Tùng nhấn mạnh vai trò của Chi bộ Đào tạo

Nhất trí với những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2023 mà Chi bộ Đào tạo đã đặt ra, Bí thư Đảng ủy Nguyễn Tiến Tùng đề nghị, Chi bộ cần chú trọng định hướng, chỉ đạo, lãnh đạo, quản lý toàn diện, nâng cao hoạt động của các đảng viên; từ đó phát huy sở trường là đơn vị đầu mối của Nhà trường. Đồng thời, tiếp tục đề cao sự phối hợp giữa các đảng viên trong Chi bộ và với các Chi bộ khác góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác.

Bí thư Đảng ủy cũng đề nghị Chi bộ chú trọng tập trung, đào tạo nguồn nhân lực cho công tác chuyên môn; tập trung bồi dưỡng nguồn cán bộ kế cận; giới thiệu, đào tạo quần chúng ưu tú trẻ vào Đảng. Đặc biệt, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực tế nhằm phát hiện những bất cập, tồn tại để khắc phục, hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý tốt hơn.

“Trong Chi bộ cần có phân công trách nhiệm cụ thể từng Đảng viên gắn với chức năng, nhiệm vụ chuyên môn vị trí việc làm. Từ đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi Đảng viên. Cần phát huy vai trò gương mẫu của Đảng viên trong Chi bộ Đào tạo nói riêng và Đảng bộ trường nói chung theo Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, cần tiếp tục thực hiện thiết thực, hiệu quả có trọng tâm, trọng điểm Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” - Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh.

Toàn cảnh Đại hội

Tại Đại hội cũng bầu ra Ban Chi ủy Chi bộ Đào tạo nhiệm kỳ 2020-2023 gồm 3 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Hải Bằng được bầu làm Bí thư Chi bộ Đào tạo nhiệm kỳ 2020 - 2023.

     Ban Chi ủy Chi bộ Đào tạo nhiệm kỳ 2020-2023

Đăng bởi: Quản trị COIT

Các bài viết liên quan

 

Viện công nghệ quốc gia Nhật Bản
Trường cao đẳng Ube (UBE KOSEN)

 

 

Hoa khoi Ha Noi 2015

Thống kê

Hiện tại: 4

Ngày: 201

Tổng số: 2979899