Ngày 12/01/2021, Đoàn Đánh giá ngoài tiếp tục thực hiện chương trình kiểm định chất lượng chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp tại COIT

13/01/2021 - Lượt xem: 87

Đoàn đánh giá ngoài tiếp tục làm việc riêng theo từng nhóm/cá nhân của Đoàn theo nội dung báo cáo được phụ trách liên quan trực tiếp đến việc thực hiện chương trình đào tạo, bao gồm:

- Khảo sát, xem xét hồ sơ dữ liệu về nhân sự bao gồm hồ sơ về đội ngũ cán bộ quản lý, hành chính và đội ngũ giáo viên có liên quan đến việc thực hiện chương trình đào tạo.

- Thảo luận công tác tuyển dụng, phát triển chuyên môn và đánh giá các hoạt động của đội ngũ cán bộ và giáo viên.

- Nghiên cứu, xem xét các văn bản có ghi thông tin mô tả về việc thực hiện chương trình đào tạo, về cơ sở GDNN.

- Nghiên cứu, xem xét các tài liệu minh chứng, kết hợp với phỏng vấn các đơn vị sử dụng lao động bên ngoài của CS GDNN.

- Nghiên cứu, xem xét các tài liệu minh chứng của việc thực hiện chương trình đào tạo phù hợp và gắn liền với nhu cầu của thị trường lao động

- Khảo sát lớp học/Dự giờ các tiết học

- Toàn Đoàn tiến hành khảo sát cơ sở vật chất phục vụ việc thực hiện chương trình đào tạo của CSGDNN.

- Phỏng vấn HSSV đang học tại trường.

- Phỏng vấn với nhóm xây dựng, điều chỉnh chương trình, giáo trình thuộc chương trình đào tạo. Tìm hiểu sự đa dạng và những đổi mới trong chương trình đào tạo.

- Phỏng vấn giáo viên biên soạn giáo trình cho mỗi ngành học/môn học của chương trình đào tạo.

- Xem xét hồ sơ, biểu mẫu và thảo luận với cán bộ lưu trữ, quản lý hồ sơ, sổ học tập của HSSV đang học chương trình đào tạo.

- Khảo sát thư viện và các hoạt động hỗ trợ, phục vụ cho việc thực hiện chương trình đào tạo.

- Khảo sát các cơ sở vật chất phục vụ người học đang học chương trình đào tạo (như nơi giải trí, dịch vụ ăn uống chỗ ở, học bạ, phòng/trung tâm tư vấn và định hướng việc làm,…)

- Thăm quan các phòng thực hành và xưởng thực hành chuyên môn.

- Khảo sát các trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học của chương trình đào tạo.

- Khảo sát cơ sở hạ tầng, hệ thống mạng toàn trường.

- Khảo sát sổ sách kế toán và quản lý tài chính (tài liệu dự trù ngân sách; sổ sách lưu trứ kế toán,…) liên quan trực tiếp đến việc thực hiện chương trình đào tạo.

- Khảo sát và nghiên cứu các lĩnh vực liên quan khác

 Các hình ảnh ghi lại trong buổi làm việc của Đoàn:

Đoàn đánh giá ngoài đi dự giờ học tích hợp của cô Cao Thanh Hải – Khoa Điện

Đoàn đánh giá ngoài đi dự giờ học tích hợp của cô Cao Thanh Hải – Khoa Điện

Đoàn đánh giá ngoài đi thăm quan các phòng thực hành và xưởng thực hành chuyên môn.

Đoàn đánh giá ngoài đi thăm quan các phòng thực hành và xưởng thực hành chuyên môn.

 Đoàn đánh giá ngoài gặp mặt, phỏng vấn đại diện cựu sinh viên và đại diện doanh nghiệp, đại diện HSSV của chương trình đào tạo.

Đoàn đánh giá ngoài phỏng vấn với giáo viên và nhóm xây dựng, điều chỉnh chương trình, giáo trình thuộc chương trình đào tạo.

 

 

 

 

 

Đăng bởi: Quản trị COIT

Các bài viết liên quan

 

Viện công nghệ quốc gia Nhật Bản
Trường cao đẳng Ube (UBE KOSEN)

 

 

Hoa khoi Ha Noi 2015

Thống kê

Hiện tại: 4

Ngày: 57

Tổng số: 3078612