Ngày 14/01/2021, Đoàn Đánh giá ngoài tiếp tục ngày làm việc cuối cùng theo chương trình kiểm định chất lượng chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp tại COIT

15/01/2021 - Lượt xem: 193

Trên cơ sở ý kiến của cơ sở giáo dục nghề nghiệp về dự thảo Báo cáo đánh giá ngoài và các minh chứng do cơ sở giáo dục nghề nghiệp bổ sung, Đoàn tiếp tục rà soát dự thảo Báo cáo đánh giá ngoài theo chương trình kiểm định chất lượng chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp tại COIT.

Đoàn tiếp tục họp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp về dự thảo Báo cáo đánh giá ngoài với nội dung: Xác nhận về quá trình khảo sát chính thức của Đoàn đánh giá ngoài và toàn bộ minh chứng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã cung cấp theo chương trình kiểm định chất lượng chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp tại COIT.

Căn cứ ý kiến của cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại cuộc họp, Đoàn thảo luận và thống nhất các nội dung liên quan đến dự thảo Báo cáo đánh giá ngoài.

Ông Nguyễn Văn Mạnh - Trưởng đoàn, đọc biên bản công nhận kết quả tự đánh giá chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp và cùng ông Nguyễn Tiến Tùng - Hiệu trưởng Nhà trường ký kết thống nhất kết quả tự đánh giá của trường.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại buổi làm việc của Đoàn:

Ông Nguyễn Văn Mạnh – Trưởng đoàn đọc biên bản công nhận kết quả tự đánh giá chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp của trường

Các thành viên trong hội đồng cùng thảo luận và thống nhất kết quả

Ông Nguyễn Văn Mạnh - Trưởng đoàn và ông Nguyễn Tiến Tùng- Hiệu trưởng cùng ký kết công nhận kết quả tự đánh giá của trường

Ông Nguyễn Văn Mạnh và ông Nguyễn Tiến Tùng chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn

 

 

 

 

Đăng bởi: Quản trị COIT

Các bài viết liên quan

 

Viện công nghệ quốc gia Nhật Bản
Trường cao đẳng Ube (UBE KOSEN)

 

 

Hoa khoi Ha Noi 2015

Thống kê

Hiện tại: 4

Ngày: 56

Tổng số: 3078611