Lịch sinh hoạt tuần từ 22/02/2020 đến 26/02/2020

21/02/2021 - Lượt xem: 39

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI

           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

TỪ 22 /02/2021 ĐẾN 26/02/2021

Thứ, ngày

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Chủ trì

Người đăng ký

Thứ 2

22/02

08h00’

Hội ý về công tác nhân sự

BGH (đủ), Trưởng phòng TC-HC

Phòng họp số 2

Ô. Tùng

 

08h30’

Các khoa, phòng Đào tạo báo cáo tình hình triển khai dạy online cho từng lớp

BGH (đủ), PĐT, PTCHC trưởng các khoa đào tạo

Phòng họp số 2

Ô. Tùng

 

 

Thứ 3

23/02

14h00’

Họp Hội đồng tuyến sinh, Ban chỉ đạo tuyển sinh: Duyệt Chương trình tuyển sinh 2021, Thông báo tuyển sinh 2021, Giấy báo nhập học cho từng chương trình; Nghe về mô hình đào tạo cho thị trường Đài Loan (Đối tác Labco trình bày)

Hội đồng tuyến sinh, Ban chỉ đạo tuyển sinh, mời đối tác Labco

Phòng họp số 2

Ô Tùng

 

Thứ 4

24/02

08h00’

Họp Ban chấp hành công đoàn trường.

Toàn thể Ban chấp hành công đoàn trường.

Phòng họp số 2

Ô Chức

 

Thứ 5

25/02

08h00’

  1. Nghiệm thu các chương trình ngoại khóa nghề Điện tử công nghiệp (Ô. Điền gửi đề cương các hoạt động ngoại khóa cho các thành viên phản biện và tham gia họp trước ít nhất 1 ngày).
  2. Thông qua thu chi cho lớp KOSEN (Bà Vân, Ô Hải, Ô Long phối hợp; Ô Long báo cáo)

Toàn bộ Ban chỉ đạo theo QĐ số 290/CĐCN&TM ngày 9/9/2020. Cô Duyên khoa KSDL-NN, Ô Chức Ban bảo vệ.

Phòng họp số 2

Ô Tùng

 

Thứ 6

26/2

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

27/02

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng bởi: Quản trị COIT

Các bài viết liên quan

 

Viện công nghệ quốc gia Nhật Bản
Trường cao đẳng Ube (UBE KOSEN)

 

 

Hoa khoi Ha Noi 2015

Thống kê

Hiện tại: 5

Ngày: 28

Tổng số: 3078583