Lịch sinh hoạt tuần từ 4/5/2021 đến 7/5/2021

03/05/2021 - Lượt xem: 42

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI

           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

TỪ 04/5/2021 ĐẾN 07/5/2021

Thứ, ngày

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Chủ trì

Mức độ truyền thông

Thứ hai

03/5

NGHỈ BÙ NGÀY LỄ

 

 

Thứ 3

04/5

08h00’

Họp Đảng ủy

Đảng ủy

Phòng họp online

Ô.Tùng

 

09h00’

Họp giao ban tháng 5

BGH (đủ), Trưởng các đơn vị, đoàn thể

Phòng họp online

Ô.Tùng

 

10h30’

Thông qua chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng nhà trường.

BGH (đủ), Trưởng các đơn vị, đoàn thể

Phòng họp online

Ô.Tùng

 

Thứ 4

05/5

08h00’

Thông qua quy định chức năng nhiệm vụ các đơn vị; Quy định về việc khảo sát các bên liên quan.

BGH (đủ), Trưởng các đơn vị, đoàn thể

Phòng họp online

Ô.Tùng

 

Thứ 5

06/5

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

07/5

 08h00’

 

Kiểm tra minh chứng đánh giá ngoài CTĐT nghề Điện công nghiệp.

 (Khoa Điện gửi kết quả rà soát minh chứng sau đánh giá đến phòng TC-HC chậm nhất 14h00’ ngày 06/5)

 BGH (Ô.Tùng), Phòng TC-HC (Ô.Lực, Ô.Hưng), Khoa Điện.

 Phòng TC-HC (Tầng 3 nà A – CS1)

Ô.Tùng 

 

Thứ 7

 

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

 

 

 

 

 

 

Account các phòng họp online sẽ được gửi lên nhóm Zalo trưởng đơn vị trước cuộc họp chậm nhất 10 phút.

                                                                                                                   

                                                                                                        Vĩnh Phúc, ngày  29   tháng 4   năm 2021     

                                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                  (Đã duyệt)

 

                                                                                                                            Nguyễn Tiến Tùng

 

 

Đăng bởi: Quản trị COIT

Các bài viết liên quan

 

Viện công nghệ quốc gia Nhật Bản
Trường cao đẳng Ube (UBE KOSEN)

 

 

Hoa khoi Ha Noi 2015

Thống kê

Hiện tại: 7

Ngày: 124

Tổng số: 3113275