BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI

COLLEGE OF INDUSTRY AND TRADE

Thứ 4, 17/08/2022 | 13:31  

Tuyển dụng

Ngày hội tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và phiên giao dịch việc làm năm 2022

Ngày 21/05/2022, trường CĐ Công nghiệp và Thương mại đã tham dự Ngày hội tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và phiên

Ngày hội tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và phiên giao dịch việc làm năm 2022

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Công ty CP Đầu tư thương maị phát triển Nhất Tín tuyển dụng ngành nghề: Kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh, vận tải

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Thông báo tuyển dụng công ty TNHH Phú Lương

Công ty TNHH Phú Lương cần tuyển dụng những vị trí sau:

Thông báo tuyển dụng công ty TNHH Phú Lương

Thông báo tuyển dụng công ty cổ phần Nam Tam Đảo

Công ty Cổ Phần Nam Tam Đảo Thông báo về việc cần tuyển dụng các vị trí sau:

Thông báo tuyển dụng công ty cổ phần Nam Tam Đảo

© 2022 COIT. All rights reserved