BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI

COLLEGE OF INDUSTRY AND TRADE

Thứ 2, 25/09/2023 | 12:24  

Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng tháng 9/2023 của công ty Honda Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam

Công ty Honda Việt Nam cần tuyển 500 NHÂN VIÊN NAM làm việc tại Nhà máy Hà Nam, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển dụng tháng 9/2023 của công ty Honda Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam

Thông báo tuyển dụng tháng 9/2023 của công ty Honda Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc

Công ty Honda Việt Nam cần tuyển 319 NHÂN VIÊN NAM làm việc tại Nhà máy Vĩnh Phúc, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển dụng tháng 9/2023 của công ty Honda Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc

Thông báo tuyển dụng của công ty Honda Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam

Công ty Honda Việt Nam, phòng Quản lý thiết bị & Cơ sở hạ tầng cần tuyển: Nhân viên Quản lý tiện ích và Môi trường.

Thông báo tuyển dụng của công ty Honda Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam

Thông báo tuyển dụng của công ty Honda Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam

Công ty Honda Việt Nam, phòng Quản lý thiết bị & Cơ sở hạ tầng cần tuyển: Nhân viên bảo dưỡng sửa chữa thiết bị

Thông báo tuyển dụng của công ty Honda Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam

Thông báo tuyển dụng tháng 8/2023 của công ty Honda Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam

Công ty Honda Việt Nam cần tuyển 500 NHÂN VIÊN Nam làm việc tại Nhà máy Hà Nam, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển dụng tháng 8/2023 của công ty Honda Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam

Thông báo tuyển dụng tháng 8/2023 của công ty Honda Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc

Công ty Honda Việt Nam cần tuyển 250 NHÂN VIÊN NAM làm việc tại Nhà máy Vĩnh Phúc, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển dụng tháng 8/2023 của công ty Honda Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc

Thông báo tuyển dụng công ty Honda Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc

Công ty Honda Việt Nam cần tuyển 175 NHÂN VIÊN NAM làm việc tại Nhà máy Vĩnh Phúc, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển dụng công ty Honda Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc

Thông báo tuyển dụng công ty Honda Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam

Công ty Honda Việt Nam cần tuyển 100 NHÂN VIÊN Nam làm việc tại Nhà máy Hà Nam, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển dụng công ty Honda Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam

Ngày hội tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và phiên giao dịch việc làm năm 2022

Ngày 21/05/2022, trường CĐ Công nghiệp và Thương mại đã tham dự Ngày hội tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và phiên

Ngày hội tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và phiên giao dịch việc làm năm 2022

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Công ty CP Đầu tư thương maị phát triển Nhất Tín tuyển dụng ngành nghề: Kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh, vận tải

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

© 2023 COIT. All rights reserved