BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI

COLLEGE OF INDUSTRY AND TRADE

Thứ 2, 25/09/2023 | 13:21  

Kế hoạch tự đánh giá

I. Kế hoạch tự đánh giá Cơ sở GDNN

II. Kế hoạch tự đánh giá các CTĐT Nghề trọng điểm trình độ Trung cấp

 


Tags:

Bài viết khác

© 2023 COIT. All rights reserved