BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI

COLLEGE OF INDUSTRY AND TRADE

Thứ 2, 24/06/2024 | 19:21  

Khoa Khoa học cơ bản

1. THÔNG TIN CHUNG CỦA ĐƠN VỊ

1.1. Tên đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

1.2. Tên Tiếng Anh:  Faculty of Basic Science

1.3. Địa chỉ đơn vị: Cơ sở 2 - Trường Cao Đẳng Công nghiệp và Thương mại.

2. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

Khoa Khoa học cơ bản Trường Cao đẳng Công nghiệp và Thương mại tiền thân là Ban Kỹ thuật Cơ sở Trường Trung học Công nghiệp III. Năm 2002, trước mục tiêu và nhu cầu của công tác đào Ban Kỹ thuật cơ sở  được đổi tên thành Khoa Khoa học Cơ bản.

Ngày 05 tháng 6 năm 2006, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 2832/2006/QĐ-BG&ĐT thành lập Trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên trên cơ sở Trường Trung học Công nghiệp III. Sau khi được nâng cấp  thành trường Cao đẳng, nhà trường đã  trở thành một trung tâm đào tạo nghề nghiệp trong khu vực với quy mô đào tạo tăng đều hàng năm. Năm 2018, trường tiếp tục đổi tên thành Trường Cao đẳng Công nghiệp và Thương mại vẫn giữ tên khoa là Khoa Khoa học Cơ bản.

Trải qua nhiều giai đọan cùng với sự phát triển đi lên của Nhà trường tập thể cán bộ giáo viên của Khoa đã làm cho Khoa ngày càng đổi mới, nâng cao hiệu quả giảng dạy và hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao, góp phần tạo nên thành tích chung của Nhà trường.   

3. NHIỆM VỤ CỦA KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

Là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của trường giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện quá trình đào tạo các ngành nghề chuyên môn thuộc các lĩnh vực  được giao theo kế hoạch đào tạo chung của trường và triển khai thực hiện các hoạt động sau:

  1. Quản lý giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và người học thuộc khoa, bộ môn theo phân công của hiệu trưởng;
  2. Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hằng năm của trường theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, bao gồm:
  3. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa, bộ môn;
  4. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên; ngành, nghề đào tạo và cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học; tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo; thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình đào tạo;
  5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động thuộc khoa, bộ môn;
  6. Tổ chức đánh giá giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong khoa, bộ môn và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của nhà trường;
  7. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định của hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào tạo của khoa, bộ môn;
  8. Xếp thời kháo biểu các môn chuyên môn;
  9. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của hiệu trưởng.

4. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Để phát triển khoa Khoa học cơ bản thành một đơn vị vững mạnh của trường Cao đẳng Công nghiệp và Thương Mại, tập thể lãnh đạo và toàn thể giảng viên trong Khoa phải phấn đấu, nỗ lực không ngừng dựa trên những định hướng sau:

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức, tác phong làm việc trong thời kỳ hội nhập.

- Xây dựng cơ sở vật chất, nâng cao đời sống cho cán bộ, giảng viên trong Khoa.

-  Đa dạng hóa các phương thức đào tạo, mở rộng hình thức đào tạo theo nhu cầu người học. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc đa dạng hóa này theo mô hình 1+1. (người học phải trải qua quá trình đánh giá một năm thực tập tại cơ sở sản xuất của người học có sự tham của đơn vị sử dụng lao động).

- Phát huy thế mạnh của Khoa là giảng dạy các môn cơ bản cho toàn trường và phối hợp với các khoa đào tạo trong trường để giảng dạy các môn cơ sở đạt tiêu chuẩn chất lượng cao.

- Tích cực tham gia nghiên cứu khoa học.

- Gắn kết chặt chẽ hơn nữa giữa khoa và doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp và Nhà trường

- Tham gia mạnh mẽ các chương trình liên kết đào tạo ngoài nước, tăng cường các hoạt động giao lưu, tham dự hội thảo quốc tế về liên kết đào tạo và các chương trình hợp tác quốc tế khác.

5.  MỤC TIÊU

Xác định yếu tố con người là nguồn lực chính và là trung tâm của quá trình phát triển và hội nhập, Khoa Khoa học Cơ bản tập trung vào mục tiêu:

   - Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ giảng viên về chất lượng, đáp ứng nâng cao chất lượng đào tạo theo nhu cầu của thị trường và hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao thương hiệu của Nhà Trường và vị thế của khoa Khoa học Cơ bản trong Trường.

- Tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, giáo viên tham gia các khóa bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao trình độ. Bên cạnh các kế hoạch đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ... Các giáo viên trong khoa chủ động tự học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ.

   - Trên cơ sở kế hoạch thực tập của HSSV tại các doanh nghiệp sản xuất, khoa cử giáo viên tham gia cùng với  HSSV tại nơi thực tập để giám sát và thâm nhập thực tế bổ sung kinh nghiệm nghề nghiệp.

- Bổ sung kinh phí cho nghiên cứu khoa học, đồng thời tuyên truyền cho các giáo viên tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học, tăng quy mô các công trình nghiên cứu khoa học. Thực hiện các chính sách khuyến khích cán bộ quản lý, nhà giáo tham gia nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến và chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo.

      - Đồng bộ bàn ghế trong phòng học chuyên môn. Bổ sung và sửa chữa các thiết bị hỏng, thanh lý các thiết bị không khắc phục được, có kế hoạch kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa.

6. CƠ CẤU TỔ CHỨC

6.1. Lãnh đạo khoa

 

TRƯỞNG KHOA: Thạc sỹ Trần Hoài Thu

                           Email: thutrh@pci.edu.vn

                          Phone: 0904492339

 

6.2. Danh sách cán bộ giảng viên

Cử nhân Nguyễn Đức Sinh

Tổ trưởng tổ GDTC&QPAN

Cử nhân Trần Tiến Dân

Thạc sỹ Nguyễn Thị Bích Huệ

Tổ trưởng Tổ Ngoại ngữ

Thạc sỹ Lê Thị Mộng Hân

 

 

Cử nhân Trần Thị Ngọc Lan

z5182200625623_d383af9d6b1b3a894ebc977cb99541f7  

Cử nhân Nguyễn Thị Thu Hằng

z5182199519618_ca5c39c037c8a7eb785fd987fcae6cf0

Cử nhân Trịnh Thị Hải Yến

 

7. LIÊN HỆ

TRƯỞNG KHOA: Thạc sỹ Trần Hoài Thu

 Văn phòng khoa: Cơ sở 2, Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội

          Email: thutrh@pci.edu.vn

                          Phone: 0904492339


Tags:

Bài viết khác

© 2024 COIT. All rights reserved